Solar enerji sistemleri, güneş enerjisinin değerlendirilerek elektriğe çevrilmesi ile çalışır.

Güneşimiz nükleer bir reaktör olup 150 milyon km mesafeden dünyaya 8,5 dakikada ulaşan küçük enerji paketlerini yaymaktadır. Her bir saat içerisinde dünyamızın 1 senelik enerji ihtiyacının tamamını karşılamaya yetecek fotonlar yeryüzüne ulaşmaktadır.

Türkiye’de  Solar Enerji Santrallerinin elektrik kurulu gücündeki payı %5 civarındadır. Solar enerji teknolojisinin sürekli olarak gelişmesi ve solar panel ve diğer solar ekipmanların maliyetlerinin istikrarlı olarak düşmesi ile güneşin enerjisinin bolluğundan yararlanabilme yeteneğimiz artmaktadır.

Uluslararası Enerji Ajansının yayınladığı bir rapora göre solar enerji diğer kaynakların tamamını geride bırakarak dünyanın en hızlı gelişen enerji kaynağı haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda güneş enerjisi ile üretilen elektriğin yararlarını daha çok göreceğimiz bir gerçek.

Güneş Paneli Nasıl Çalışır?

Güneş paneli çalışma prensibi şuna dayanır: Fotonlar solar hücrelere çarptığında, elektronları hareketlendirerek atomlarından ayrılmasına neden olur. Eğer iletkenler güneş enerjisi hücrelerinin artı ve eksi taraflarına bağlanırsa bir elektrik devresi oluşur ve elektronlar böyle bir devreden akarsa elektrik üretilir. Çok sayıda solar hücre bir araya gelerek solar paneli, çok sayıda solar panel bir araya gelerek solar enerji sistemini oluşturur. Bir güneş enerjisi sisteminde ne kadar çok güneş enerjisi modülü varsa sistemin kurulu gücü de o kadar büyük olur.

Solar Paneller Hangi Malzemeden Yapılır?

Fotovoltaik solar paneller (PV Panel) solar hücrelerden oluşur. Solar hücreler de diğer yarı iletkenler gibi silisyum malzemesinden üretilir. Solar hücreler tıpkı akülerde olduğu gibi elektrik alan üretmek üzere biri pozitif, diğeri de negatif iki tabaka şeklinde üretilir.

Bir Solar Enerji Sistemi Nasıl Çalışır?

  • İlk olarak güneş ışığı çatıdaki solar modüllere temas eder.
  • Güneş ışığı solar paneller tarafından DC akıma çevrilir ve solar invertere aktarılır.
  • Solar evirici DC enerjiyi evinizde kullanabileceğiniz şekilde AC’ye dönüştürür.

Bu işlemlerin hepsi çok hızlı, kolay ve temiz bir şekilde ilerler ve solar teknoloji her geçen gün gelişmektedir.

Tipik bir şebekeye bağlı solar elektrik sistemi güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde genellikle evde tüketilenden daha fazla elektrik enerjisi üretecektir ve bu durumda fazlalık solar enerji başka bir yerde kullanılmak üzere elektrik şebekesine verilecektir. Mevcut mevzuata göre şebekeye verdiğiniz bu solar elektrik enerjisini Elektrik Dağıtım Kuruluşuna satmış olacaksınız ve her ay bu enerjinin karşılığını bu kurumdan alacaksınız.